B1 :  Chọn sản phẩm bạn muốn mua

Nhấn vào sản phẩm bạn muốn mua

Nhấn vào sản phẩm bạn muốn mua

B2 : Chọn màu, loại sản phẩm và nhấn thêm vào giỏ hàng :

Chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng

Chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng

B3 : Sau khi thêm giỏ hàng thành công nhấn vào thanh toán

Bấm vào thanh toán

Bấm vào thanh toán

B4 : Điền thông tin địa chỉ ( họ tên, sđt, nơi nhận hàng ) và nhấn nút Đặt Hàng :

Nhấn đặt hàng

Nhấn đặt hàng

Các đơn hàng tại Kalimba sẽ được gửi qua bên vận chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm

Sau khi đặt hàng xong màn hình sẽ hiển thị thông báo :

Đặt hàng thành công

Đặt hàng thành công

Sau khi đặt hàng thành công các bạn vui lòng kiểm tra Email để nhân Bill thanh toán cũng như mã đơn vận(kiểm tra vị trí đơn hàng). Và các bạn dùng mã đó kiểm tra tại đây.