Tab Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày | Kalimba Tran

 

Tab Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày cho Kalimba :

Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày, một trong những bài hát thiếu nhi rất ý nghĩa mà mình yêu thích nhất. Nay mình xin được chia sẻ bản Tab bài hát này đến các bạn.

tab đưa cơm cho mẹ đi cày

 

Tunning C 

Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay

G C-A C’ G C-E’ G E’-D’ C-C’ C’ A’ G’ C-G’ E

Giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày

C” A’ G’ C-G’ G G’ G’ G’ C-G’ F’ D’ D-F’ F’ G’ D’ C-C’ E G E C’ B

mẹ ơi, mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng

G C-A G A C’ D-D’ G C’ D-D’ G C’ D’ C-E’ G’ E’

mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn (ớ) chăn trâu

C’ D-F’ F’ G’ F-A’ A D’ D’ F’ C-G’ G’ G’ C-G’ A’ C’ A’ G’ C-G’ G

mai đây lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay

E’ C-E’ E G’ A’ G’ D-D’ G E’ D’ D-G G C’ D’ C-E’ G

là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày

C’ D-F’ A’ G’ C-G’ G G’ G’ G’ C-G’ F’ D’ D-F’ G’ D’ C-C’

Kalimba Tran Cover :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *