Tab Thê Lương (Nắng Xuyên Qua Hiên Nhà, Chiều Tà Em Tôi Bước Qua) – Kalimba Tran

 Tab bài hát Thê Lương – sáng tác Phúc Chinh | Biên soạn Kalimba Tran :

tab thê lương kalimba
 

Nắng xuyên qua hiên nhà chiều tà em tôi bước qua

E’          D’     C’     B    C-A   E      A   C’   C’   E’    D-D’   E

Dáng ai trong xê tà    nàng đội nghiêng nghiêng nón  lá

D’      B    B      A  C-G    E     G    C’            C’          D’   C-E’

Nét   xuân xanh yêu kiều làn   tóc   bay bay dập diều

G’        E’     E’     C’   C-A    A     D’     B    B      A     C-G

Chắc tương tư  ai rồi  sao đôi mắt buồn cô liêu

D’        B       B  A  D-G  G    G     A    E      G   C-A

Và rồi kiều hồng đưa đón      lối về còn mỗi anh    bơ vơ ngẩn ngơ

A   A    A       A     B    C-A-C’   C’   A   A    E    D-D’   D’  D’  C’      D’

Lời thơ  bao nhiêu mộng mơ nỡ        đành      lặng nhìn duyên lỡ

E’   C-G’ G’     G’      E’      G’   E’   D’   C-A-C’     C’     C’      D’     E’

Nắng kia  nỡ đi thật sao?

G’      C-E’  G’ E’     D’   E’

Đành ôm   hết bao niềm đau

E        D-D’  E’   D’    C’     D’ 

Trầu cau    ta mang tìm em         chốn nao

E’      C-G’   G’   G’    E’    G’   C’‘    B’    A-A’

[ĐIỆP KHÚC]

Gọi cố nhân sao vội quên đi bao câu hứa câu thề

E’    C’’  B’      A’   G’  F-A’  A’    A’  G’     A’    G’  D-D’

Từng chiều từng đàn chim én   mãi ngóng mãi trông em về

D’      D’       D’    D’      E’   C-G’   G’     G’     G’    E’      D’  C-A

Tà áo năm xưa còn đây nhưng em đâu rồi người      ơi

E’  C’’  B’     A’    G’  F-A’   A’      A’    G’   E’    D’     E’ C-G’

Đò sang bên sông có nhớ  đến bến này       đợi mong

E’    G’     G’    G’     A’ E-B’   B’    C’’  G’    E’   G’   A-A’

Người nói đi câu vội chia ly em  nỡ sao đành

E’        C’’  B’  A’   G’  F-A’  A’  G’  A’    G’  D-D’

Vậy mà ngày nào ai đã    nói em chờ đợi anh

D’     D’    D’   D’   E’ C-G’  G’   E’    D’   D’  C-E’

Giọt nước mắt rơi từng đêm thâu giờ đã      mất nhau

E’     C’’     B’    A’    G’   F-A’   A’     A’   A’  C’’  E’    B’-D’’

Em đã  đi rồi    thôi không có về được đâu

B’   D’’  A’ C-G’    G’    G’      G’  E’   G’   A-A’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *