Tab What Are Words – Kalimba Tran

Tab What Are Words một  bài hát được rất nhiều các bạn trẻ mong đợi :

Có thể nói What Are Words là một trong những bài hát mình rất ấn tượng về giai điệu cũng như nội dung và tác giả đã gửi gắm vào bài hát.

tab what are words

Với bài hát này mình chỉ nó nốt không mà không kèm theo lời nhé các bạn, tại vì mình rất ngu trong khoản tiếng anh nên mọi người xem phần nào chưa rõ mọi người cứ coi Video ở trên nha !.

Tunning C

D’ E’ D’ C’ C-A C’ E’ D-D’ G

D’ E’ D’ C’ C-G E B-C’ B C-A E

D’ E’ D’ C’ C-A C’ E’ D-D’ G D’

C’ E’-C E

D’ E’ D’ C’ C-A C’ E’ D-D’ G

D’ E’ D’ C’ C-G E B-C’ B C-A E

D’ E’ D’ C’ C-A C’ E’ D-D’ G D’

C’ C-C’ E

B-C’ B A-C A G A G A

C-F-A G G G D E C G E G

E E B-C’ B A-C A G A G A

C-F-A G G A C-E E

B-C’ B C-F-A A G A G A

D-B B B C’ C-C’ C’ G E C-A

E E C-F F F F G’ D-D’ G

D’ E’ D’ C’ C-A C’ E’ D-D’ G

D’ E’ D’ E’ C-G’ G-A’ D’ C-C’

E D’ E’ D’ C’ C-A C’ E’ D-D’

G D’ C’ C-C’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *