Cảm âm An Thần Low G ft Thắng Rap Nhà Làm

Cảm âm bài hát An Thần :

cảm âm an thần
Cảm âm An Thần

Tại sao lúc vui em bao giờ cũng đang bận ?
DO RE FA MI RE RE DO MI DO la
Lúc bên anh bao giờ cũng đang giận ?
SOL MI RE RE DO MI DO la
Nói chung anh chỉ là thuốc an thần
SOL MI RE RE DO MI DO sol
Với em anh chỉ là thuốc an thần
SOL MI RE RE DO MI DO la
Nói em không nên dùng quá 2 lần
SOL MI RE RE DO MI DO la
Nói em chỉ nên dùng lúc em cần
SOL MI RE RE DO MI DO la
Với em anh chỉ là thuốc an thần
SOL MI RE RE DO MI DO la
Với em anh chỉ là…thằng bạn thân
SOL FA MI RE DO..SOL RE MI
Thuốc tây cùng lá cây
MI RE DO MI RE
Nó chỉ làm em quá cao để xuống đây
MI RE DO RE MI RE DO MI RE


Anh chỉ mơ những đắm say…đắm say
SOL MI SOL LA SI SOL SI SOL-MI
Em còn không muốn nắm tay…nắm tay
SOL MI SOL LA SI SOL LA SOL
Nói anh nghe chuyện đắng cay…đắng cay
MI RE RE DO MI RE…MI RE
Mỗi khi theo người ta đi đó đây cùng gió mây
MI RE DO la DO RE MI RE DO MI RE
Em tìm anh chỉ khi nó uống say rồi quá tay
SOL MI SOL MI SOL LA SI SOL MI SI SOL
Cơn giận nguôi rồi mai em sẽ bay…
SOL MI SOL MI SOL LA SI SOL
em sẽ bay
SOL LA SOL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *