Tab 3107 – 3 W/n x Nâu x Duongg x Titie | Kalimba Tran Biên Soạn

 Chia sẻ tab bài hát 3107 -3 được biên soạn bởi Kalimba Tran :

tab 3107-3 kalimba

 

Xin lỗi vì  những lời hứa,

C’    B   C’   D’      C’  F-A’  A

xin lỗi chẳng yêu được nữa

C’   B      C’      D’    C’    C-G’  E

Xin lỗi  vì em chẳng thể

C’    B   C’  D’    C’      F-F’  A

đến cạnh anh mỗi khi trời đổ   mưa

F’      E’    F-F’  E’    D’   C’  C-F’   E’     E

Xin lỗi vì em đã đúng,

C’    B  C’  D’  C’  A-A’   A

xin lỗi vì anh đã sai

C’   B   C’   D’  C’  C-G’ E

Xin lỗi vì ta chẳng thể

C’    B  C’  D’  C’      F-F’  A

đi cùng nhau để bây   giờ         cách     xa

F’   E’     F-F’   E’    D’   C-A-C’    G-B-D’  C-C’

….E G E’ G’ C-A’-C’’-E’’

Kalimba Tran Cover :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *