Tab Bèo Dạt Mây Trôi – Kalimba Tran

Chia sẻ Tab bài hát Bèo Dạt Mây Trôi dành cho Kalimba :

tab bèo dạt mây trôi kalimba

 

Tunning C

Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi

C’ C-C’ G G’ F’ E’ F’ C-G’ G A’ G’ C-G’ G

Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt

E’ C-E’ G E’ D’ E’ G’ C-A-C’ G C’ E’ D’ C’ C-G C’ E’ D’ C’ G

Mây trôi, chim sa tang tính tình cá lội

G’ G’ C” E’ F’ C-G’ G E’ C-E’ G E’ D’ E’ G’ C-C’ G C’ E’ D’ C’ C-G E

Ngậm một tin trông, hai tin đợi

C-F-A A C’ C’ E’ C-E’ G D’ C-E’ G E’ E’ D’ C-A-C’

Ba bốn tin chờ sao chẳng thấy em

D’ E’ D’ E’ G’ C-A-C’ G C’ C-G C’ D’ E’ G’ E’ D’ C-A-C’

Một mảnh trăng treo suốt canh thâu

C’ C-C’ G G’ F’ E’ F’ C-G’ G A’ G’ C-G’ G

Em ơi trăng đã ngả ngang đầu

E’ C-E’ G E’ D’ E’ G’ C-A-C’ G C’ E’ D’ C’ C-G C’ E’ D’ C’ G

Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời

G’ G’ C” E’ F’ C-G’ G E’ C-E’ G E’ D’ E’ G’ C-C’ G C’ E’ D’ C’ C-G E

Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi

C-F-A A C’ C’ E’ C-E’ G D’ C-E’ G E’ E’ D’ C-A-C’

Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu

D’ E’ D’ E’ G’ C-A-C’ G C’ C-G C’ D’ E’ G’ E’ D’ C-A-C’

Tab Demo :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *