Tab Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ – Lynk Lee | Kalimba Tran

 Tab bài hát Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ do Kalimba Tran biên soạn :

tab cho tôi xin một vé đi tuổi thơ kalimba

Tunning C 

Hãy cho tôi xin một vé không hai

G C-E’ E’ E’ G C-E’ D’ D’ 

Mà dẫu hôm nay ga đông, đường dài

A C-F-A B C’ C’ C’ C-A-C’ A G

Vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ

G C-A B C’ A A D-G B C’ 

Ngây ngô với bao mộng mơ

D’ D-D’ E’ D’ C’ D’ E

Hãy cho tôi xin một vé không hai

G C-E’ E’ E’ G C-E’ D’ D’ 

Vé đi thôi không cần quay trở lại

D-D’ C’ C’ B A D-B A G

Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa

G C-A B C’ A A D-G B C’ 

Rong chơi với những ngày mưa

D’ D-D’ E’ D’ C’ D’ E 

Hãy cho tôi xin hạng vé trung thôi

G C-E’ E’ E’ G C-E’ D’ D’ 

Dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi

C-A-C’ D’ C’ C’ D’ D-B A G

Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ

G C-A B C’ A A D-G B C’ 

Thì tôi sẽ xin chờ hoài

C’ D-D’ E’ D’ C’ C’ E

Một vé đi tuổi thơ, sao khó quá người ơi

G C-E’ E’ D’ E’, D’ E’ D-D’ C’ D’

Bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi

G C-G’ E’ G’ E’ D-D’ E’ C’

Thành em, thành bạn và thành cả tôi

A C-A-C’, A G G C-F-A B C’

Cùng chung ước mơ trở về

C’ D-D’ E’ D’ C’ C-A-C’

Kalimba Tran Cover :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *