Tab Hoa Bằng Lăng – Jimmy Nguyễn | Kalimba Tran

Chia sẻ Tab bài hát Hoa Bằng Lằng dành cho Kalimba :

Hoa Bằng Lăng là một trong những bài hát bất hủ 9x, và bài hát đột nhiên hót trở lại qua những bản Cover trong thời gian gần đây và để đáp ứng một số yêu cầu của các bạn yêu thích Kalimba. Hôm nay mình xin được chia sẻ bản Tab do mình tự biên soạn.

tab hoa bằng lăng kalimba

 

Trong khi chơi bản Tab này nếu bạn có vướng mắc gì bạn có thể kéo xuống cuối bài viết để tham khảo Video hướng dẫn nhé.

Tunning C :

Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng     cười   vui

C-A    E’    E’     G’     E’   C’   C-E’  G     C’   D-D’  E

Tôi       làm thân khách đến   chúc phúc mà thôi

C-A-C’   A      C’      D’     C-E’    E’     G’    C-G  A

Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa      bằng lăng

C-A   E’   E’       G’    E’    G’   A’   C-G’ E    C’     D’     E

Bởi       mình nghèo nên chỉ    đứng nép ngoài sân

C-A-C’      A      C’      D’   C-E’    E’      G’    C-G    A

Ôi      tình xưa đã phai nay bàn tay    nàng đan với ai

E-A’    E’      A’  C’’  A’     G’    C’  D-D’     A      D’   E’   D’  E

Em    giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu

C-G’   D’    G’  A’   G’     D’    C’    D’   E’   E  G

Thôi đành mang đớn đau cho người vui   trọn đến kiếp sau

E-A’    E’      A’       C’’   A’   G’      C’   D-D’   A     D’    E’    D’    E

Riêng mình tôi ôm lấy    ngàn nỗi      đau

C-G’     D’    G’   A’  E-B’     E’     C’’  B’  E-A’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *