Tab Samsumg Alarm Nhạc Báo Thức by Kalimba Tran

Chia sẻ Tab bài hát báo thức hãng Sam Sung Moring Flower :

Bản này được mình biên soạn lại theo Tab của bạn Kara.

tab báo thức samsung kalimba

 

C-G’ E’ C’-G A’ G’ C E

F’ G’ D-F’ G’ F’ D’ C-E’

E’’ C’’ G’ C’’ G‘ E’ C’

C-A’ G’ G-E’ C’’ C-G‘ E

A’ G’ D-B’ A’ G-F’ D’ C-C’ E

C-G’ E’ C’-G A’ G’ C E

F’ G’ D-F’ G’ F’ D’ C-E’

E’’ C’’ G’ C’’ G‘ E’ C’

C-A’ G’ G-E’ C’’ C-G‘ E

A’ G’ D-B’ A’ G-F’ D’ C-C’…

E C-A’-C’’-E’’

Kalimba Tran Cover :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *