Tab Về Quê – st : Phó Đức Phương | Kalimba Tran Biên Soạn

 Tab bài hát Về Quê đây là một sáng tác rất hay của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương :

tab về quê

Theo em      anh     thì               về

A’      A-A’      A’   G’ E’  G’ E’ D’  C-E’  E

Theo em anh thì về,

A’      A-A’      A’   G’ E’  G’ E’ D’  C-E’  E

thăm          lại          miền      quê

D’     E’ D’   C-A    E   E’      G’ F-A’   A G’

Nơi          có một      triền đê,

E’    D’ E’ G’   C-A  E   A     D’ E’ D’ C-E’ E

có hàng tre          ru khi            chiều về

A’   D’    C-E’ G E’  D’  C’   D’ C’      A    C-A E

Ơi quê ta           bánh đa, bánh đúc

D’   D’  D-D’ G     E’    D’    E’   C-E’   E

Nơi      thảo thơm đồng xanh trái       ngọt

E’    D‘   B     C-E’   D’       E’     A’    G’  C-E’ E

Nơi        tuổi thơ        ta          trải qua

E’      D’  C’    D-D’  G  D’  E’ D’ C’   D-D’ E 

đẹp như giấc        mơ

A     D-D   G’        C-E’ E G

Ơi quê ta           dầu sương dãi nắng

D’  D’   D-D’  D’   C’    D’      E’    C-E’   E

Phiên chợ nghèo lều tranh mái       xiêu

E’        B    C-E’     D’     E’     A’   G’   C-E’

Kìa dáng       ai như            dáng      chị,

E’    A’     C’’  B’ E-G-G’-B’    B’      A’ C-G’ E   

dáng      mẹ                              tôi

B’       A’ C-G’  A’  G’ E’ G’ A’ G’ A-A’

Kìa dáng       ai như            dáng      chị,

E’    A’     C’’  B’ E-G-G’-B’    B’      A’ C-G’ E  

dáng      mẹ                              tôi

B’       A’ C-G’  A’  G’ A G’ A’ G’  A-C’-A’

Kalimba Cover :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *